Tin mới nhất

Hỏi đáp

Chứng chỉ do các Hội cấp có hợp lệ không?

Trả lời: 

Theo quy định thì các tổ chức xã hội - nghề nghiệp được công nhận có thể cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III  cho cá nhân là hội viên, thành viên của mình.

"Được công nhận" ở đây hiểu là có Quyết định công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề của Bộ Xây dựng nhé.

Chứng chỉ do các Hội được công nhận cấp cũng tương đương như chứng chỉ do các Sở Xây dựng cấp và có giá trị sử dụng, hoạt động trên toàn quốc.

Địa điểm thi sát hạch chứng chỉ hành nghề kiến trúc?
Không có điểm CPD thì có đạt yêu cầu được thi chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư không?
Có chứng chỉ giám sát công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật thì có đủ năng lực để giám sát công trình Chùa hay không?
Có bằng Kỹ sư trắc địa - Bản đồ và Bằng thạc sỹ quản lý xây dựng thì có cấp được CCHN định giá và quản lý dự án không?
Trình tự thực hiện khi điều chỉnh, bổ sung lĩnh vực chứng chỉ hành nghề?

Xem các câu hỏi khác