Bộ câu hỏi sát hạch chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư

BỘ CÂU HỎI PHỤC VỤ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18 /QĐ-KTSVN ngày 06 /04/2021 của Hội Kiến trúc sư Việt Nam)
NỘI DUNG SỐ CÂU BỐ CỤC  
PHẦN 1. CÂU HỎI VỀ KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP 100 Câu 1-10  
PHẦN 2. CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT 70 Câu 11-15  
PHẦN 3. CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN 60 Câu 16-20  
PHẦN 4. CÂU HỎI VỀ QUY TẮC ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP 50 Câu 21-25  
TỔNG CỘNG 280    
(Các câu hỏi khó được đánh dấu gạch chân)

Nơi cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư 

Các cá nhân đang tìm nơi cấp chứng chỉ, địa chỉ dịch vụ hỗ trợ, xin cấp chứng chỉ kiến trúc sư uy tín vui lòng liên hệ Hotline: 0941 766 688 để được hỗ trợ thông tin nhanh nhất. Để giúp cho cá nhân, tổ chức xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng trên toàn Quốc nhanh nhất, Thăng Long Edu cung cấp dịch vụ tư vẫn, hỗ trợ hồ sơ và thủ tục cấp chứng chỉ các hạng 1, 2, 3 uy tín. Trình tự thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề luật sư tại Thăn gLong Edu:

  • Tiếp nhận hồ sơ, tư vấn miễn phí 
  • Phân tích tính khả thi của hồ sơ xin cấp theo từng hạng
  • Hướng dẫn, hỗ trợ kê khai hồ sơ để hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định
  • Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ để đảm bảo quyền lợi cá nhân được cấp đạt kết quả tốt nhất
  • Hỗ trợ kê khai, gửi thông tin hồ sơ đến sở xây dựng, bộ xây dựng
  • Đăng ký lịch xin cấp, lịch thi chứng chỉ sớm nhất có thể
  • Đảm bảo tỷ lệ đạt chứng chỉ tới 100%
  • Chi phí xin cấp chứng hành nghề kiến trúc sư giá tốt nhất toàn Quốc

LIÊN HỆ DỊCH VỤ CẤP CHỨNG CHỈ XÂY DỰNG TOÀN QUỐC. HOTLINE VIỆN ĐÀO TẠO THĂNG LONG: 0941 766 688

PHẦN 1. CÂU HỎI VỀ KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP

PHẦN 2. CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

PHẦN 3. CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN

PHẦN 4. CÂU HỎI VỀ QUY TẮC ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP

PHẦN VẤN ĐÁP