Chuẩn bị hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Căn cứ pháp lý

Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng, sau khi đăng ký hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, cá nhân được đào tạo các kỹ năng sau đây:

  • Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
  • Hướng dẫn việc đào tạo và bồi dưỡng kiến thức nghề môi giới bất động sản.
  • Điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định như dưới đây để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

  • 01 Đơn đăng ký dự thi theo mẫu quy định. 
  • 01 Giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài (chuẩn bị bản photo và 01 bản gốc để đối chiếu).
  • 01 Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (bản sao, nếu có).
  • 01 bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận có giá trị tương đương trở lên.
  • 02 ảnh thẻ cơ 4x6cm (Lưu ý: ảnh được chụp tròng 06 tháng trở lại tính đến ngày nộp hồ sơ).
  • 02 phòng bì đã được dán sẵn tem, đồng thời ghi chính xác các thông tin: họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận.
  • Các chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng (Lưu ý: chứng chỉ còn giá trị sử dụng được photo và dịch sang tiếng Việt Nam).