Chứng chỉ năng lưc thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình xây dựng

Chứng chỉ năng lực thiết kế, thẩm tra thiết kế của công ty là gì, đơn vị xây dựng nào được thẩm tra thiết kế công trình, phạm vi hoạt động và thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực thẩm tra thiết kế như thế nào? Tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây, mời anh chị tham khảo.

Chứng chỉ năng lực thiết kế, thẩm tra thiết kế là gì?

Chứng chỉ năng lực thiết kế là văn bản đánh giá năng lực đơn vị xây dựng do bộ xây dựng quy định, cấp cho đơn vị có chức năng thiết kế tham gia các hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Theo quy định tại khoản 2 điều 26, NĐ 15/2021/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì nhiệm vụ khảo sát, thẩm tra do nhà thầu lập thiết kế. Nhà thầu có chứng chỉ năng lực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng thì được thực hiện thẩm tra nhiệm vụ khảo sát XD. Do đó, chứng chỉ năng lực thiết kế, thẩm tra thiết kế là văn bản bắt buộc phải có khi nhà thầu tham gia các lĩnh vực thiết kế

 

Làm chứng chỉ năng lực thẩm tra thiết kế uy tín tại Thăng Long Edu

Các lĩnh vực của chứng chỉ năng lực thiết kế, thẩm tra thiết kế

Các lĩnh vực của chứng chỉ năng lực thẩm tra thiết kế bao gồm các lĩnh vực:

 •  Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp
 • Thiết kế cơ - điện công trình
 • Thiết kế cấp - thoát nước công trình
 • Thiết kế xây dựng công trình giao thông
 • Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

Nơi nào cấp chứng chỉ năng lực thẩm tra thiết kế

Với mỗi hạng chứng chỉ năng lực thiết kế, thẩm tra thiết kế sẽ được cấp bởi các đơn vị, tổ chức khác nhau như: 

 • Chứng chỉ năng lực hạng 1 do bộ xây dựng cấp
 • Chứng chỉ năng lực hạng 2, hạng 3 do sở xây dựng cấp tỉnh hoặc các đơn vị nghề nghiệp là các hiệp hội xây dựng cấp.
 • Tất cả các hạng chứng chỉ năng lực xây dựng đều do bộ xây dựng quản lý và phải được đăng ký, tra cứu được trên cổng thông tin điện tử: https://nangluchdxd.gov.vn/Tochuc

Đơn vị xây dựng nào cần xin cấp chứng chỉ năng lực thiết kế, thẩm tra thiết kế

Theo quy định của điều 83 nghị định 15/2021 thì những đơn vị tham gia các hoạt động xây dựng trong lĩnh vực dưới đây cần phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

 • Khảo sát xây dựng 
 • Lập thiết kế quy hoạch xây dựng 
 • Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
 • Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng 
 • Thi công xây dựng công trình 
 • Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Theo quy định trên thì nhà thầu tham gia lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực kèm theo

Thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực thiết kế, thẩm tra thiết kế

Như thông tin ở trên, các nhà thầu tham gia lĩnh vực thiết kế bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực theo quy định, đây là một chứng chỉ quan trọng dành cho đơn vị xây dựng. Nắm bắt được vấn đề này, Thăng Long Edu là đơn vị có chức năng hỗ trợ thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực thiết kế thẩm tra thiết kế lâu năm, chúng tôi có đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên sâu, dịch vụ tiện lợi nhanh chóng giúp cho doanh nghiệp xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng, cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng nhanh nhất. Mọi thủ tục xin liên hệ hotline ThangLongEdu: 0941 766 688

 

Chứng chỉ thiết kế, thẩm tra thiết kế tai Thăng Long Edu

Điều kiện xin cấp chứng chỉ năng lực thẩm tra thiết kế

 1. Điều kiện chung:

-Tổ chức phải đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc xây dựng 

- Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp theo duy định của luật doanh nghiệp 2020 

- Nhà thầu phải có đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực, hoạt động thiết kế, giám sát, thẩm tra thiết kế

 

Ngoài ra,căn cứ nghị định 15/2021/NĐ-CP thì doanh nghiệp xin cấp các hạng chứng chỉ khác nhau còn cần đáp ứng các điều kiện sau:

Chứng chỉ năng lực thiết kế, thẩm tra thiêt kế hạng 1

 • Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế phải có chứng chỉ hành nghề hạng 1 phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận.
 • Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực
 • Đã thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 01 công trình từ cấp 1 trở lên hoặc 02 công trình từ cấp 2 trở lên cùng loại.

Chứng chỉ năng lực thiết kế, thẩm tra thiết kế hạng 2

 • Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế phải có chứng chỉ hành nghề từ hạng 2 trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đang xin cấp chứng chỉ
 • Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực
 • Đã thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 01 công trình từ cấp 1 trở lên hoặc 02 công trình từ cấp 2 trở lên cùng loại.

Chứng chỉ năng lực thiết kế, thẩm tra thiết kế hạng 3

 • Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế, chủ trì các bộ môn phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch hạng 3 trở lên
 • Các cá nhân tham gia thực hiện khảo sát có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với loại khảo sát xây dựng đang xin cấp chứng chỉ

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực thiết kế và thẩm tra thiết kế

 • Đơn đề nghị xin cấp theo mẫu quy định
 • Quyết định thành lập doanh nghiệp
 • Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoặc hợp đồng nguyên tắc về liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vị khảo sát xây dựng với phòng thí nghiệm được công nhận
 • Chứng chỉ hành nghề của thiết kế trưởng, thiết kế, kỹ sư viên và cá nhân liên quan theo quy định
 • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đã được cấp trong trường hợp điều chỉnh hạng chứng chỉ
 • Hợp đồng, biên bản nghiệm thu công việc đã thực hiện theo nội dung bảng kê
 • Hợp đồng, biên bản nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình, hạng công trình đã thực hiện theo nội dung kê khai

Dịch vụ hỗ trợ thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực thẩm tra thiết kế công trình xây dựng

THANGLONGEDU

Dịch vụ xin cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực xây dựng uy tín Toàn Quốc tại Thăng Long Edu

Dịch vu hỗ trợ thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình đạt thứ hạng tốt nhất và nhanh gọn nhất tại ThangLongEdu. Cá nhân và Doanh nghiệp cần hỗ trợ xin liên hệ