Ôn tập và sát hạch chứng chỉ hành nghề kiến trúc

ÔN TẬP VÀ SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

 

  1. Trình tự thực hiện đề nghị cấp CCHN kiến trúc
  2. a) Đối với các bạn đề nghị cấp lần đầu (chưa được cấp chứng chỉ lần nào):

- Cần đi đăng ký và thi sát hạch CCHN kiến trúc tại các cơ sở được công nhận có chức năng sát hạch CCHN kiến trúc. Đến nay có 10 cơ sở đủ kiều kiện sát hạch CCHN kiến trúc. 

- Sau khi có kết quả sát hạch đạt yêu cầu; các bạn làm hồ sơ đề nghị theo thành phần hồ sơ ở Điều 27, Nghị định 85/2020/NĐ-CP và gửi hồ sơ đến cơ quan cấp chứng chỉ ở các địa phương (Sở Quy hoạch kiến trúc hoặc Sở Xây dựng).

  1. b) Đối với các bạn thực hiện gia hạn (đã có CCHN kiến trúc cấp theo quy định của Luật Xây dựng):

- Đi học và tích điểm CPD (điểm phát triển nghề nghiệp liên tục của kiến trúc sư). Lưu ý: Kiến trúc sư hành nghề phải đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục hằng năm thông qua hình thức tích lũy tối thiểu là 04 điểm phát triển nghề nghiệp liên tục. Các kiến trúc sư hành nghề trên 60 tuổi phải đạt tối thiểu là 02 điểm phát triển nghề nghiệp liên tục một năm. Cá nhân đạt vượt mức yêu cầu thì được chuyển kết quả phát triển nghề nghiệp liên tục sang năm kế tiếp. Cá nhân chưa đạt mức yêu cầu thì phải hoàn thành phần kết quả phát triển nghề nghiệp liên tục còn thiếu trong năm kế tiếp.

- Khi có đủ điểm CPD thì làm hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ theo thành phần hồ sơ ở Điều 27, Nghị định 85/2020/NĐ-CP và gửi hồ sơ đến cơ quan cấp chứng chỉ ở các địa phương (Sở Quy hoạch kiến trúc hoặc Sở Xây dựng).

 

  1. Sát hạch chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Đối với các bạn đề nghị cấp lần đầu thì trải qua 02 vòng thi sát hạch. Bao gồm vòng 1 là thi trắc nghiệm và vòng 2 là thi vấn đáp.

  1. a) Vòng 1: Thi trắc nghiệm

Các bạn cần thi 04 phần được chọn ngẫu nhiên trong Bộ câu hỏi 280 câu do Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã ban hành. 04 phần thi gồm:

- 10 câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp với số điểm tối đa là 40;

- 05 câu hỏi về kiến thức pháp luật với số điểm tối đa là 20;

- 05 câu hỏi về kiến thức chuyên môn với số điểm tối đa là 20;

- 05 câu hỏi về Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của Kiến trúc sư hành nghề với số điểm tối đa là 20.

Cách tính kết quả:

Cá nhân đạt kết quả sát hạch phải có tổng số điểm từ 70 điểm trở lên, trong đó điểm sát hạch về kiến thức pháp luật phải đạt tối thiểu là 16 điểm; các phần còn lại phải đạt tối thiểu 50% số điểm của phần thi đó.

Hình thức thi trắc nghiệm hiện nay theo mình được biết là thi trên giấy, các bạn khoanh vào các đáp án chọn.

  1. b) Vòng 2: Thi vấn đáp

Việc sát hạch vấn đáp được thực hiện ngay sau khi có thông báo kết quả sát hạch trắc nghiệm, trong đó cá nhân sát hạch phải gắp thăm và trả lời tối đa 04 câu hỏi, mỗi câu hỏi về nội dung kiến thức và sự hiểu biết áp dụng trong hoạt động hành nghề kiến trúc phù hợp với nội dung Bộ câu hỏi sát hạch.

Theo một số cá nhân đã sát hạch thông tin lại thì phải bốc thăm 02 câu thôi. Trả lời theo kiến thức thực tế, không quá khó khăn ở vòng vấn đáp này. Trên phiếu kết quả sát hạch ở phần thi này cũng chỉ ghi là Đạt hay không đạt. Không có số điểm cụ thể.

 

  1. Ôn tập và sát hạch chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Chúng mình sẽ xây dựng phần mềm trực tuyến để các bạn có thể ôn tập và thi thử sát hạch trực tuyến trên website này.

Do bộ câu hỏi có nhiều câu hỏi, câu trả lời có hình ảnh, hình vẽ, nên chúng mình cần thêm chút thời gian để biên tập lại bộ đề và up lên hệ thống.