Thủ tục làm chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình địa chất công trình

Bạn đang tìm hiểu thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng (Bao gồm chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình; chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình) cũng như các quy định về trình độ chuyên môn, điều kiện, bộ hồ sơ cần chuẩn bị để làm chứng chỉ. Làm dịch vụ xin cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng ở đâu uy tín và đúng quy định của sở, bộ xây dựng?

 

Dịch vụ xin cấp chứng chỉ khảo sát xây dựng uy tín Toàn Quốc

Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình là gì?

Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình là một loại giấy chứng nhận được cấp bởi sở xây dựng, bộ xây dựng hoặc các tổ chức nghề nghiệp có thẩm quyền liên quan xác nhận cho cá nhân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành địa chất, trắc địa hoặc chuyên ngành xây dựng. Đã có đủ thời gian kinh nghiệm thực tế tham gia các công tác khảo sát địa hình theo quy định hoặc các công việc liên quan, đã được thông qua trong kì thi sát hạch chứng chỉ hành nghề khảo sát

Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình địa chất

Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình, chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình được cấp cho các cá nhân có đủ điều kiện như sau:

 • Cá nhân là người Việt Nam hoặc người nước ngoài công tác tại Việt Nam có đủ năng lực dân sự
 • Cá nhân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học, có đủ thời gian công tác tham gia các công việc thực tế phù hợp với nội dung đang xin cấp chứng chỉ
 • Cá nhân đang hoạt động trong các lĩnh vực khảo sát địa hình, địa chất cần ra hạn, nâng hạng chứng chỉ khảo sát hiện có

 

Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình

Ngoài ra, đối với từng loại chứng chỉ khảo sát địa hình địa chất khác nhau thì yêu cầu các điều kiện riêng như:

Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình hạng 1

Điều kiện cấp chứng chỉ hạng 1:

 • Cá nhân đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành địa chất, trắc địa, xây dựng. Có thời gian tham gia thực tế các công tác liên quan với nội dung đề nghị cấp trên 7 năm kinh nghiệm
 • Cá nhân đã có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình cần ra hạn hoặc làm mới
 • Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực xin đề nghị cấp ít nhất 1 dự án nhóm A hoặc từ 2 dự án nhóm B trở lên, hoặc có ít nhất 2 công trình cấp 1 trở lên, hoặc  3 công trình cấp 2 trở lên
 • Đã được thông qua trong kì thi sát hạch chứng chỉ khảo sát do cục quản lý thuộc bộ xây dựng tổ chức

Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình hạng 2

Đối với chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất, địa hình hạng 2, cá nhân cần đảm bảo các yêu cầu sau:

 • Cá nhân đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp (Địa chất, trắc địa, xây dựng) và có thời gian tham gia thực tế các công việc liên quan đến hạng mục xin cấp chứng chỉ trên 4 năm
 • Cá nhân đã có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình địa chất hạng 3, hạng 2 cần ra hạn, nâng hạng, làm mới
 • Cá nhân đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng trong lĩnh vực đề nghị cấp ít nhất 1 dự án nhóm B hoặc 2 dự án nhóm C trở lên. Hoặc ít nhất 2 công trình cấp 2 hoặc 3 công trình cấp 3 trở lên
 • Đã được thông qua trong kỳ thi sát hạch chứng chỉ khảo sát xây dựng do sở xây dựng, các tổ chức nghề nghiệp liên quan có thẩm quyền tổ chức

Chứng chỉ khảo sát địa hình hạng 3

Yêu cầu với chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình hạng 3 gồm:

 • Cá nhân có trên 2 năm kinh nghiệm tham gia các công việc liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ đối với bằng đại học và trên 3 năm đối với bằng cao đẳng, trung cấp
 • Cá nhân đã tham gia khảo sát xây dựng trong lĩnh vực xin cấp chứng chỉ ít nhất 2 dự án nhóm C hoặc 2 dự án có yêu cầu lập  báo cáo kinh tế, kỹ thuật trở lên. Hoặc ít nhất 2 công trình cấp 3 hoặc 3 công trình cấp 4 trở lên
 • Đã được thông qua trong kì thi sát hạch chứng chỉ do sở xây dựng hoặc các tổ chức nghề nghiệp có thẩm quyền liên quan

    Xem thêm: Dịch vụ làm chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng uy tín tại Hà Nội

Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất, địa chất thủy văn là gì

Các cá nhân đang tham gia các hoạt động thị sát, thăm dò, thu thập thông tin, số liệu, phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên của địa điểm xây dựng, địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình … để lập các giải pháp kỹ thuật hợp lý khi xây dựng công trình được gọi là công tác khảo sát địa chất, địa chất thủ văn

Vậy chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất là gì? Đây là giấy chứng nhận được cấp bởi sở XD, bộ XD hoặc các tổ chức nghề nghiệp có thẩm quyền xác nhận cá nhân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành địa chất, trắc địa hoặc chuyên ngành xây dựng. Đã có đủ thời gian kinh nghiệm thực tế tham gia các công tác khảo sát địa chất và đã đạt trong kì thi sát hạch chứng chỉ hành nghề của các cơ quan liên quan tổ chức

 

Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất

Điều kiện làm chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất hạng 1

 • Cá nhân cần đảm bảo các điều kiện chung như: Là công dân có đủ năng lực hành vi dân sự, công dân Việt Nam hoặc nước ngoài có giấy phép cư trú, giấy phép lao động theo quy định. Có trình độ chuyên môn địa học chuyên ngành địa chất, xây dựng và có trên 7 năm thời gian tham gia, làm chủ nhiệm khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình theo quy định của từng hạng và nội dung chứng chỉ xin cấp
 • Cá nhân đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực xin đề nghị cấp ít nhất 1 dự án nhóm A hoặc từ 2 dự án nhóm B trở lên, hoặc có ít nhất 2 công trình cấp 1 trở lên, hoặc  3 công trình cấp 2 trở lên
 • Đã có chứng chỉ hành nghề khảo sát cũ cần làm mới, ra hạn, nâng hạng

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất hạng 2

 • Cá nhân có trình độ đại học chuyên ngành địa chất, xây dựng, có thời gian tham gia các công tác liên quan đến khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình ít nhất 5 năm trở lên.
 • Cá nhân đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng trong lĩnh vực đề nghị cấp ít nhất 1 dự án nhóm B hoặc 2 dự án nhóm C trở lên. Hoặc ít nhất 2 công trình cấp 2 hoặc 3 công trình cấp 3 trở lên.
 • Đã có chứng chỉ khảo sát địa chất cũ cần ra hạn, làm mới, nâng hạng

Điều kiện làm chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất, địa chất thủy văn hạng 3

 • Cá nhân xin cấp chứng chỉ phải có bằng đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành liên quan. Có thời gian tham gia thực tế các công việc liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ ít nhất trên 2 năm đối với bằng đại học, 3 năm đối với cao đẳng, trung cấp
 • Đã tham gia khảo sát xây dựng chuyên ngành ít nhất 3 dự án nhóm C hoặc ít nhất 2 công trình cấp 3 hoặc 3 công trình cấp 4 cùng loại.

     Xem thêm: Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng uy tín

Phạm vi hoạt động của các hạng chứng chỉ hành nghề khảo sát

Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình địa chất hạng 1: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng tất cả các nhóm dự án, các cấp công trình cùng lĩnh vực và cùng loại công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình địa chất hạng 2: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng dự án nhóm B, công trình cấp II trở xuống cùng lĩnh vực và cùng loại công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Chứng chỉ khảo sát địa hình, địa chất hạng 3: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng dự án nhóm C, công trình cấp III trở xuống cùng lĩnh vực và cùng loại công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ khảo sát địa hình, địa chất, địa chất thủy văn

Cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng cần chuẩn bị bộ hồ sơ theo quy định:

 • Đơn đề nghị xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu
 • 2 ảnh màu 4x6 chân dung nền trắng chụp trong vòng dưới 6 tháng
 • Các văn bằng, chứng chỉ phù hợp theo từng hạng chứng chỉ xin cấp
 • Chứng chỉ hành nghề cũ trong trường hợp nâng hạng, làm lại
 • Xác giấy xác nhận, quyết định phân công công việc của tổ chức hoặc văn bản của chủ đầu tư xác nhận công việc đã hoàn thành của cá nhân liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ
 • Giấy tờ cư trú hợp pháp hoặc giấy phép lao động đối với công dân nước ngoài

Cá nhân đang gặp khó khăn khi làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ, thiếu dấu, thiếu các giấy tờ liên quan, không biết quy trình, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình, địa chất. Vui lòng liên hệ viện đào tạo Thăng Long để được hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục tốt nhất. HOTLINE hỗ trợ