Thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng

Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng là gì, các lĩnh vực hoạt động, phạm vi hoạt động, điều kiện cấp, thủ tục cấp chứng chỉ thiết kế quy hoạch mới có gì thay đổi. Mời bạn đọc tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để nắm rõ thủ tục xin cấp mới chứng chỉ này

 

Dịch vụ cấp chứng chỉ hành nghề thiết quy hoạch xây dựng uy tín Toàn Quốc

Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch là gì

Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng là bản xác nhận, chứng nhận của sở xây dựng, bộ xây dựng và các tổ chức nghề nghiệp có thẩm quyền cấp cho các cá nhân có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp để hoạt động trong lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng công trình. Cá nhân khi tham gia hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng cần đáp ứng những điều kiện gì, hồ sơ xin cấp, thủ tục cấp diễn ra như thế nào?

Các lĩnh vực được cấp chứng chỉ thiết kế quy hoạch

Theo Điều 67 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch thì các cá nhân có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực sau được đề nghị xin cấp chứng chỉ:

Khảo sát xây dựng:

 • Khảo sát địa hình: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về địa chất công trình, trắc địa, bản đồ, các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan
 • Khảo sát địa chất công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về địa chất công trình, địa chất thủy văn, các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan khác

Thiết kế xây dựng:

 • Thiết kế kết cấu công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan đến kết cấu công trình (không bao gồm các công trình khai thác mỏ, giao thông, công trình thủy lợi, đê điều)
 • Thiết kế cơ - điện công trình (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp): Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến hệ thống kỹ thuật điện, cơ khí, thông gió - cấp thoát nhiệt
 • Thiết kế cấp - thoát nước công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến cấp - thoát nước
 • Thiết kế xây dựng công trình khai thác mỏ: chuyên môn được đào tạo thuộc các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan đến công trình ngầm và mỏ
 • Thiết kế xây dựng công trình giao thông (gồm: đường bộ; cầu - hầm; đường sắt; đường thủy nội địa, hàng hải): Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan đến công trình giao thông
 • Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước; xử lý chất thải rắn: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến cấp nước, thoát nước, kỹ thuật môi trường đô thị và các chuyên ngành kỹ thuật tương ứng
 • Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan đến công trình thủy lợi, đê điều và các chuyên ngành kỹ thuật tương ứng.

Giám sát thi công xây dựng:

 • Giám sát công tác xây dựng công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về kỹ thuật xây dựng, kinh tế xây dựng, kiến trúc, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình
 • Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về điện, cơ khí, thông gió - cấp thoát nhiệt, cấp - thoát nước, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến lắp đặt thiết bị công trình.

Định giá xây dựng

Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành về kinh tế xây dựng, kỹ thuật xây dựng và các chuyên ngành kỹ thuật có liên quan.

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, kinh tế xây dựng, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình.

       Xem thêm: Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng công ty uy tín tại Hà Nội

Điều kiện xin cấp chứng chỉ thiết kế quy hoạch

Cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng cần đảm bảo các yêu cầu chung như sau:

 • Có đủ hành vi năng lực dân sự theo quy định của pháp luật
 • Có giấy phép lao động, giấy cư trú hợp pháp tại Việt Nam đối với cá nhân là người nước ngoài
 • Có trình độ chuyên môn , thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

Ngoài ra, cá nhân cần đảm bảo các quy định với từng hạng chứng chỉ như sau:

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch hạng 1

 • Cá nhân đã tốt nghiệp địa học ít nhất 7 năm trở lên tính từ ngày tháng ghi trên bằng và có chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực xin cấp chứng chỉ
 • Cá nhân đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế ít nhất 1 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt hoặc 2 đồ án xây dựng (trong đó ít nhất 1 đồ án là quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch vùng huyện hoặc quy hoạch chung) thuộc thẩm quyền đã được UBND tỉnh phê duyệt
 • Đã trải qua kỳ sát hạch chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch do cục quản lý bộ xây dựng tiến hành

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch hạng 2

 • Cá nhân đã tốt nghiệp Đại Học ít nhất trên 5 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng ghi trên bằng tốt nghiệp và có chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực xin cấp chứng chỉ
 • Cá nhân đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế bộ môn ít nhất 1 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt hoặc 2 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền đã được UBND cấp huyện phê duyệt
 • Đã trải qua kì thi sát hạch chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch trước đó do sở xây dựng hoặc các tổ chức nghề nghiệp có thẩm quyền tổ chức

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch hạng 3

 • Cá nhân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng có thời gian trên 3 năm kể từ ngày ghi trên bằng và có chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực xin cấp chứng chỉ
 • Cá nhân đã tham gia thiết kế quy hoạch ít nhất 1 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt hoặc 2 đồ án quy hoạch xây dựng đã được UBND cấp huyện phê duyệt

chung-chi-thiet-ke-quy-hoach-cong-trinh-xay-dung

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch như thế nào?

Khoản 53 điều 1, quy định số 62/2020/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng 2014 thì cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng gồm thiết kế quy hoạch xây dựng với vai trò chủ nhiệm, chủ trì lập thiết kế quy hoạch xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định pháp luật

Phạm vị hoạt động các hạng chứng chỉ thiết kế quy hoạch

1.Chứng chỉ thiết kế hạng 1: Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành của tất cả các đồ án quy hoạch xây dựng

2.Với chứng chỉ thiết kế quy hoạch hạng 2: Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành của tất cả các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện

3.Với chứng chỉ thiết kế quy hoạch hạng 3: Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ tì thiết kế bộ môn chuyên ngành các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch gồm những gì?

Theo quy định, cá nhân làm xây dựng xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch cần chuẩn bị bộ hồ sơ như sau:

 • Đơn xin cấp chứng chỉ theo mẫu tại phụ lục nghị định 100/2018-NĐ-CP
 • 2 ảnh chân dung màu 4x6 nền trắng chụp không quá 6 tháng
 • File ảnh bằng đại học, các văn bằng liên quan theo yêu cầu
 • Bảng kê khai kinh nghiệm chuyên môn có xác nhận của cơ quan nơi làm việc
 • Bản chụp bản chính các hợp đồng đã tham gia đầu tư kèm bản phân công nhiệm vụ được giao liên quan, 
 • Giấy cư trú, giấy phép lao động nếu là người nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ hỗ trợ thủ tục xin cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng

Nhiều bạn đang tìm mua chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch hoặc nơi làm chứng chỉ thiết kế quy hoạch không uy tín sẽ không nắm rõ quy trình, thủ tục làm việc với các cơ quan chức năng. Hoặc hồ sơ làm thiếu dấu, thiếu chứng từ cần thiết dẫn đến bị hoàn trả, hồ sơ không đạt kết quả cao nhất, hãy liên hệ ngay Thăng Long Edu. Chúng tôi với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm sẽ giúp anh chỉ hoàn thiện thủ tục và đạt kết quả sát hạch tốt nhất với chi phí rẻ nhất. Liên hệ ngay viện đào tạo Thăng Long. HOTLINE 

        Xem thêm: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng

Quy trình cấp chứng chỉ tại Thăng Long Edu

 • Tiếp nhận hồ sơ, tư vấn miễn phí 
 • Phân tích tính khả thi của hồ sơ xin cấp theo từng hạng
 • Hướng dẫn, hỗ trợ kê khai hồ sơ để hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định
 • Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ để đảm bảo quyền lợi cá nhân được cấp đạt kết quả tốt nhất
 • Hỗ trợ kê khai, gửi thông tin hồ sơ đến sở xây dựng, bộ xây dựng
 • Đăng ký lịch xin cấp, lịch thi chứng chỉ sớm nhất có thể
 • Đảm bảo tỷ lệ đạt chứng chỉ tới 100%
 • Chi phí xin cấp chứng chỉ giá tốt nhất toàn Quốc

LIÊN HỆ DỊCH VỤ CẤP CHỨNG CHỈ XÂY DỰNG TOÀN QUỐC. HOTLINE VIỆN ĐÀO TẠO THĂNG LONG: